Firma  ZAL - Zlievareň Al spol. s r.o. , Kremnica bola založená 3.11.1993 a do obchodného registra zapísaná 28.1.1994. Svoju činnosť začala v priestoroch, kde zlievarenstvo Al - zliatin malo svoju tradíciu už od roku 1963. Firma sa hlavne začala orientovať na zahraničných obchodných partnerov, ktorých podiel na výrobe sa pohybuje medzi 60-70 % ročného objemu výroby firmy.

KREMNICA - historické banské mesto, sa nachádza v banskobystrickom kraji Slovenskej republiky. Mesto je vzdialené 190 km od Bratislavy, 240 km od Viedne a 200 km od Budapešti. Najbližšie letisko Sliač je vzdialené asi 40 km.

Kremnica patrí medzi stredoveké mestá stojace v čase svojej slávy v centre pozornosti panovníkov. Príčinou ich záujmu boli bohaté zlaté bane. Dňa 17. novembra 1328 udelil kráľ Karol Róbert z Anjou osade Cremnychbana privilégia slobodného kráľovského banského a minciarskeho mesta. Zároveň tu založil mincovňu, ktorá razí mince nepretržite vyše 670 rokov. Kremnické dukáty tzv. florény patria k najhodnotnejším a najvyhľadávanejším minciam v Európe. Baníctvo a minciarstvo priniesli mestu bohatstvo a slávu. Najväčšia produkcia zlata v Uhorsku v 14. storočí vyslúžila mestu prívlastok "zlatá" Kremnica. Niekdajšiu slávu Kremnice v súčasnosti reprezentuje predovšetkým zachovaná architektúra.